قدس، قبله نخستین و حرم دوم مسلمانان جهان، وطن میلیون ها آواره فلسطینی است که استکبار جهانی آن سرزمین را از دست ساکنانش خارج ساخت و تحت سلطه نیروهای اشغالگر قدس قرار داد.

100219_642
از همان نخستین سال های اشغال پاره تن اسلام، با مقاومت فلسطینیان و اعتراض مسلمانان و دیگر انسان های آزاده جهان، نهضت مقابله با اسرائیل و حمایت از فلسطین مظلوم شکل گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی، ملت مسلمان ایران به ویژه پس از صدور پیام تاریخی امام امت در سال ۱۳۵۸ مبنی بر نام گذاری آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس، مسئله آزادسازی فلسطین از چنگال غاصبان قدس را سرلوحه آرمان های خویش قرار داد. از این رو، همه ساله، روز قدس را به روز فریاد کشیدن بر سر ستم کاران تاریخ و به لرزه درآوردن پایه های سست رژیم اسرائیل تبدیل کرده است.
اهمیت بیت المقدس از نظر اسلام
بیت المقدس به عنوان مهم ترین شهر فلسطین، از نظر اسلامی اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا مسجدالاقصی، نخستین قبله مسلمانان در این شهر تاریخی است.
از آغاز هجرت پیامبر اسلام به مدینه تا سال دوم هجری، قبله پیامبر در هنگام نماز و نیایش، بیت المقدس بود و بی شک، پیش از هجرت نیز در سیزده سالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مکه مکرمه اقامت داشت، رو به بیت المقدس می ایستاد و نماز می گزارد. از این رو، این شهر، قبله نخستین، بلدالامین و حرم امن شناخته می شود.
افزون بر این، مسجدالاقصی هنگام معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز ارزش و قداست خود را نشان داد، به گونه ای که خداوند می فرماید شبانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را از مسجدالحرام به مسجدالاقصی ـ که اطراف آن را پربرکت گردانیده است ـ سیر داد تا آیات و نشانه های الهی را به او نشان دهد.
روز قدس؛ آغازی بر یک پایان
حضرت امام خمینی رحمه الله در پیام خود در سال ۱۳۵۸، با نام گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به «روز قدس» فرمود: «من در طی سالیان دراز، خطر اسرائیل غاصب را گوشزد مسلمین نمودم. … من از عموم مسلمانان جهان و دولت های اسلامی می خواهم برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن، به هم بپیوندند و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است و می تواند تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان روز قدس انتخاب و طی مراسمی، هم بستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند».
امام راحل با تدبیر الهی خویش و نام گذاری روز قدس، مبارزه با اسرائیل و دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطین را به عنوان تکلیفی اسلامی به همه مسلمانان از فرقه ها و ملیت ها و زبان های گوناگون گوشزد کرد و اعلام داشت که حمایت از اسرائیل، خیانت به اسلام است.
انقلاب اسلامی و آرمان قدس
بی شک، یکی از اثرات کلیدی انقلاب اسلامی، ایجاد حس جمعی و وحدت اسلامی میان مسلمانان جهان بود. در حقیقت، عملکرد فرافرقه ای و جهانی حضرت امام خمینی رحمه الله در سطح جهانی اسلام، به ویژه مسئله قدس شریف، موجب وحدت و هم دلی مسلمانان بر محور اسلام و آرمان های بلند اسلامی شد.
شهید دکتر فتحی شقاقی، از رهبران برجسته جنبش اسلامی فلسطین (حماس) درباره این منطق وحدت بخش اندیشه امام خمینی رحمه الله می گوید: «هیچ چیز به اندازه انقلاب امام خمینی رحمه الله نتوانست ملت فلسطین را به هیجان آورد و احساسات آنها را برانگیزد و امید را در دل هایشان زنده کند. … با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ما به خود آمدیم و دریافتیم که امریکا و اسرائیل نیز قابل شکست هستند. ما فهمیدیم که با الهام از دین اسلام می توانیم معجزه کنیم. از این رو، ملت مجاهدان در فلسطین، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران را به دیده تقدیر می نگرند و امام خمینی رحمه الله را از رهبران جاوید تاریخ می دانند».
در اندیشه امام خمینی رحمه الله ، صهیونیسم حرکتی بر ضد اسلام و مسلمانان است و ایشان با نام گذاری روز قدس و تغییر این مسئله از مقوله ای صرفا عربی به مقوله ای اسلامی، جهان اسلام را به وحدت در برابر خطر بزرگ اسرائیل فراخواند. در همین راستا، ایشان در تاریخ اول اردیبهشت سال ۱۳۵۸ فرمود: «بر مسلمین و بر دولت های اسلامی است که باهم متحد شوند و این جرثومه فساد را از بن و بیخ برکنند».
بازار کار در فلسطین
میزان نیروی کار فعال در فلسطین در سال ۲۰۱۳ میلادی بالغ بر ۴۳٫۶ درصد بود، میزان بیکاری در کرانه باختری نیز در این سال به ۱۸٫۶ درصد رسید .
وضعیت پزشکی در فلسطین
گزارش های سال ۲۰۱۲ نشان می دهد که میانگین پزشکان ثبت شده در کانون پزشکان برای هر هزار نفر از ساکنان کرانه باختری، ۱٫۳ پزشک است. این میانگین در نوار غزه به ۲٫۲ پزشک برای هر هزار نفر می رسد. از سوی دیگر در سال ۲۰۱۱، ۲٫۰ پرستار برای هر هزار نفر از ساکنان کرانه باختری و ۴٫۱ پرستار برای هر هزار نفر از نوار غزه در همان سال وجود دارد.
اطلاعات سال ۲۰۱۲ نیز حاکی است که تعداد بیمارستانها در فلسطین به ۷۹ واحد می رسد که ۴۹ بیمارستان در کرانه باختری و ۳۰ واحد دیگر در نوار غزه شامل ۲۵ بیمارستان دولتی، ۳۳ بیمارستان غیردولتی، ۱۷ بیمارستان خصوصی ، ۳ بیمارستان نظامی و یک بیمارستان وابسته به آژانس امدادرسانی است. در حالی که تعداد تخت ها در بیمارستانها به ۵ هزار و ۴۸۷ تخت می رسد. بدین معنا که میانگین آن، ۱٫۳ تخت برای هر هزار شهروند است و۳ هزار و ۱۶۳ تخت در کرانه باختری و ۲ هزار و ۳۲۴ تخت در نوار غزه قرار دارد. اطلاعات همچنین نشان میدهد که تعداد مراکز خدمات اولیه بهداشتی در سال ۲۰۱۲ به ۶۰۳ مرکز در کرانه باختری و ۱۴۷ مرکز در نوار غزه رسیده است.
روز قدس از نظر امام خمینی (ره ) و امام خامنه ای
** انتخاب روز قدس
«من در طی سالیان دراز خطر اسراییل غاصب را گوش زد مسلمین نموده ام که اکنون این روزها به حملات وحشیانه خود به برادران و خواهران فلسطینی شدت بخشیده است و به ویژه در جنوب لبنان به قصد نابودی مبارزان فلسطینی پیاپی خانه و کاشانه ایشان را بمباران می کند. من از عموم مسلمانان جهان و دولت های اسلامی می خواهم که برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می کنیم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است و می تواند تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان روز قدس انتخاب و طی مراسمی هم بستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند…» (پیام امام خمینی برای نامگذاری روز جهانی قدس، ۱۷ مرداد ۱۳۵۸ )
**روز اسلام
«روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است. روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید به ابرقدرت ها فهماند که دیگر آنها نمی توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می دانم، روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم و مسلمین از آن انزوایی که آنها را کشانده بودند خارج شوند و با تمام قدرت و قوت در مقابل اجانب بایستند.»(صحیفه امام، جلد ۹، ص ۲۷۸)
**روز حیات اسلام
«روز قدس، روزی است که باید به این روشنفکرانی که در زیر پرده با آمریکا و اعمال آمریکا روابط دارند، هشدار داد. هشدار به این که اگر از فضولی دست برندارید، سرکوب خواهید شد!…روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار داد که باید دست خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید…
روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنیم و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما، به واسطه عمال خبیث شما، واقع نخواهد شد، روز قدس، روز حیات اسلام است.» (صحیفه امام، جلد ۹، ص۲۷۷)
**روز رویارویی مستضعفان با مستکبران
«روز قدس یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله ی مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملت هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند، در مقابل ابرقدرت هاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند و عمل می کنند به آنچه باید بکنند. منافقین آنهایی که با ابرقدرت ها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسراییل دوستی در این روز بی تفاوت هستند یا ملت ها را نمی گذارند که تظاهر کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت های مستضعف معلوم شود، باید ملت های مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین. »(صحیفه امام، جلد ۹،ص ۲۷۶)
**روز مبارزه با استکبار
«مستضعفان جهان باید قدرت اسلامی خود را بیابند و از عربده های شرق و غرب و وابستگان و تفاله های آنان نهراسند و با اعتماد به خداوند تعالی و اتکال به قدرت اسلام و ایمان بپاخیزند و دست جنایتکاران را از کشورهای خود کوتاه نمایند و آزادی قدس شریف و فلسطین را سرلوحه برنامه خود قرار دهند و ننگ سلطه صهیونیسم، تفاله آمریکا را از دامن خود بزدایند و روز قدس را زنده نگه دارند. امید است با زنده نگه داشتن این روز، بی تفاوتی ها زایل شود و غفلت ها مرتفع گردد.»(صحیفه امام، جلد ۱۵، ص۶۱)
** روز رهایی مظلومان
«مسلمین، از لبنان و قدس عزیز پشتیبانی نمایند. مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه ی مسلمین، بلکه مستضعفین بدانند و از آن نقطه حساس در مقابل مستکبرین و جهانخواران بایستند و تا رهایی مظلومان از زیر ستم قدرتمندان از پای ننشینند.»(صحیفه امام، جلد ۱۵، ص ۶۲)
**مقدمه ی تشکیل حزب مستضعفان
«روز قدس یک روز اسلامی است و یک بسیج عمومی اسلامی است. من امیدوارم که این امر مقدمه باشد از برای یک «حزب مستضعفین» در تمام دنیا.»(صحیفه امام، جلد۹، ص ۲۸)
روز قدس از نظر امام خامنه ای (مدظله العالی)
**کوچک جلوه دادن حضور مردم در تبلیغات بیگانگان
«…هر چیزی که در کشور ما حاکی از حضور مردم است، دشمن در تبلیغات جهانی سعی می کند آن را پوشیده بدارد. میلیون ها نفر در شهرهای مختلف و در تهران، در مراسم روز قدس و در اجتماعات عظیم به مناسبت های مختلف اجتماع می کنند؛ این ها را در تبلیغات شان منعکس نمی کنند؛ چون حاکی از پیوند مردم با نظام جمهوری اسلامی است؛ نمی خواهند این در دنیا مسجل بشود؛ نمی خواهند برای ذهن عمومی ملت ایران این باور به وجود بیاید؛ بلکه سعی می کنند آنها را هرچه کوچکتر هم نشان بدهند. یک میلیون جمعیت را می گویند دهها هزار نفر! در تبلیغات جهانی این طوری است! دیگر فکر هم نمی کنند که حالا مردمی که خودشان این اجتماع عظیم را دیده اند، درباره ی آنها چه قضاوتی خواهند کرد! تیری می اندازند، شاید به هدف خورد…» (سخنان رهبری در دیدار با فضلا، طلاب و اقشار مختلف مردم قم ، ۱۹ دی ۱۳۷۰)
** اصلاح امور فلسطینی ها با حضور پرشور مردم
«…از باب این که مساله ی قدس مهم است و از این باب که امروز متاسفانه صهیونیست ها در وارد آوردن فشار مضاعف به فلسطینی ها حمایت می شوند و با توجه به این که بسیاری از کسانی که شعار فلسطین را می دادند، در بین راه، این ملت مظلوم را وا گذاشتند و امروز، مبارزین فلسطینی و ملت مظلوم فلسطین، نیاز به حمایت جهانی و دلگرمی از سوی برادران مسلمان خودشان دارند، من به مردم عزیزمان و همین طور به همه ی ملت های مسلمان توصیه می کنم که ان شاءاللَّه این روز را از گذشته گرمتر و پرشورتر برگزار کنند. این، به مبارزه و اصلاح امور فلسطینی ها کمک خواهد کرد. اصلاح امور فلسطینی ها به این است که ان شااللَّه مردم فلسطین که صاحبان خانه شان هستند حق خودشان را به دست آورند…» (گفت و گو ی رهبری با صدا و سیما درباره ی روز جهانی قدس، ۲۷ اسفند ۱۳۷۱)
** لزوم اتحاد مسلمان ها در دفاع از فلسطین
«…متحدا محکوم کنند، متحداً مؤاخذه کنند، متحداً قضایا را نسبت به مساله ی فلسطین تعقیب کنند و متحداً امنیت صاحبان فلسطین را در خانه خودشان تأمین و تضمین کنند. چنانچه این کار از طرف مسلمان ها انجام نگیرد، خود آن مردم مظلوم، انجام خواهند داد. اگر دولت های اسلامی نتوانند از آن ملت مظلوم که در خانه ی خودش غریب است، دفاع جهانی کنند، تا آنها بتوانند لااقل در خانه خودشان امنیّت داشته باشند، خود فلسطینی ها کاری خواهند کرد که در خانه ی خودشان امنیت به وجود آورند. این کار را خواهند کرد و این به برکت اسلام، عملی است…» (سخنان رهبری در دیدار کارگزاران نظام در عید فطر، ۲۲ اسفند ۱۳۷۲)
**حمایت تمام مسلمانان از فتوای امام خمینی
«…این که می بینید ملت های مسلمان در آسیا و اروپا و آفریقا به نفع انقلاب اسلامی سخن می گویند؛ از یک فتوای امام، آن طور حمایت می کنند؛ از انقلاب اسلامی، از روز فلسطین روز قدس؛ جمعه ی آخر ماه رمضان و دیگر مناسبت ها آن طور استقبال می کنند و درباره اش شعار می دهند، همه حاکی از عمق استراتژیک جمهوری اسلامی است، که دشمنان، این را هم نمی توانند ببینند…»(سخنان رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران، ۱۴ بهمن ۱۳۷۳)
**آگاهی و وقت شناسی در برابر دشمنان
«…شما ملت، به آمریکا و دشمنان انقلاب و کسانی که می خواهند نام فلسطین و قدس شریف را از خاطره ها و ذهن ها محو کنند، تو دهنی زدید. در روز بیست و دوم بهمن ماه و روز قدسِ این ماه رمضان، مردم ایران با همه وجود و با همه شور و شوق و انگیزه و شجاعت و غیرت و ایمانی که دنیا در این ملت سراغ دارد، بار دیگر نشان دادند که ایستاده اند… شما امسال، روز قدس و شاید روز بیست و دوم بهمن را از سال های قبل هم پرشورتر گرفتید. این، نشانِ آگاهی ملت ایران است. معلوم است ملت ایران می داند که امسال حضورش در صحنه، به خاطر وضع نابسامان مسلمانان و تجاوز طلبی روزافزون دشمنان اسلام، لازمتر است… ملت های دیگر، باید از ملت ما یاد بگیرند. دولت ها هم باید قدر این نعمت عظیم را که نعمت اسلام و ملت های اسلامی است بدانند…» (سخنان رهبری در خطبه های نماز عید فطر، یکم اسفند ۱۳۷۴)
**اتحاد ملت ایران در دفاع از فلسطین
«…پیش بینی ها از قبل از انقلاب این بود که چون در مجموعه ملت ایران، اقوام مختلف حضور دارند و زبان های مختلف رایج است، پس، زمینه اختلاف زیاد است؛ اما خلافش ثابت شد و همه دیدند که ملت ما یک ملت متّحد و متّفق است. شما ببینید در مراسم گوناگون و در صحنه هایی که جای ابراز عقیده نسبت به یک مساله سیاسی است مثل مراسمِ «روز قدس» که پریروز برگزار شد و شما ملاحظه کردید که چه غوغایی در سراسر ایران، چه در شرق و غرب و چه در مرکز بود ملت یکپارچه ما چگونه وحدت خود را به نمایش می گذارند! اقوام مختلف، در هر جا که هستند فارسشان، ترکشان، کردشان، عربشان، بلوچشان و ترکمنشان همه یکسان حرکت می کنند، یک شعار می دهند و یک حرف را می زنند. این همه، نشانگر وحدتی عجیب و بزرگ است…» (سخنان رهبری در دیدار کارگزاران نظام، به مناسبت عید سعید فطر، ۲۱ بهمن ۱۳۷۵

 

**ایرانیان سرمشق دیگر ملت ها
«…ان شاءالله جمعه آینده که جمعه آخر ماه رمضان است مردم ایران به عنوان متولیان روز قدس، باید کاری کنند که برای دیگر ملت ها سرمشق شود؛ چون هر سال ملت های دیگر در گوشه و کنار، حتّی در خود اروپا و جاهای دیگر، به تبع شما روز قدس را گرامی می دارند. شما باید روز به روز این پرچم را سرافرازتر و این کانون درخشندگی و نور را درخشانتر کنید، تا عده بیشتری بتوانند استفاده کنند…» (سخنان رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران، ۲۶ دی ۱۳۷۶)
** بی توجهی مردم به تبلیغات دشمنان
«…در راهپیمایی روز قدس ملت ایران در مقابل همه جنجال های تبلیغاتی دشمنان، موضع خود را با کمال قدرت و وضوح و بدون هیچ ابهامی نشان داد، بنابراین راهپیمایی روز قدس، امسال از لحاظ مضمون سیاسی پرمضمون تر و پرمعناتر و برای دشمنان، ناراحت کننده تر و خشم برانگیزاننده تر بود…» (سخنان رهبری در دیدار هزاران تن از مردم انقلابی و متدین قم، ۱۹ دی ۱۳۷۸)
** حمایت از مردم مظلوم فلسطین، وظیفه ی تاریخی مسلمانان
«…مساله ی مهمِ این دوران، مساله ی فلسطین است که انتفاضه ی بزرگ فلسطین و بیت المقدّس همچنان ادامه دارد. کسانی که گمان می کردند می توانند با اِعمال زور و فشار، ملت فلسطین را از مطالبه ی حقِ ّ مسلّمِ خودش منصرف کنند، اشتباه کرده بودند؛ نتوانستند و نخواهند توانست ملت فلسطین را از ادامه ی این راه برگردانند. ممکن است با سرکوب و فشار و ارعاب، چند صباحی این نسل را به سکوت تحمیلی و اجباری وادار کنند؛ اما این خوابِ خوشِ بی تعبیری است که صهیونیست ها گمان کرده اند خواهند توانست از این پس به راحتی بر سرزمین غصب شده ی فلسطین حکومت کنند… امسال در همه ی دنیای اسلام، روز قدس با کیفیت ویژه ای برگزار شد؛ همچنان که پیش بینی می شد این طور بشود و این به خاطر حقّانیت فریاد مظلومانه ی ملت فلسطین است… آن مردم مظلوم و مقهور و محاصره شده به وسیله ی سنگدل ترین و سبع خوترینِ دشمنان، احتیاج به کمک دارند. هم ملت ما، هم دولت ما، هم ملت ها و دولت های مسلمانِ دیگر وظیفه دارند تا آن جا که می توانند، به این ملت مظلوم کمک کنند. این یک وظیفه ی دینی و انسانی و خردمندانه است که عقل به آن حکم می کند و یک وظیفه ی تاریخی است که تاریخ درباره ی آن قضاوت خواهد کرد…» (سخنان رهبری در خطبه های نماز عید سعید فطر، هفتم دی ۱۳۷۹)
** خشم مسلمانان از رژیم صهیونیستی و حامیانش
«… امسال روز قدس، ملت های مسلمان باید نشان دهند که نسبت به رژیم صهیونیستی و حامیانش خشمگینند و هر کس در این زمینه بی تفاوت باشد و هر سیاستی که در آن جهت باشد، با او خشمگینند و خشمگین برخورد خواهند کرد…» (سخنان رهبری در خطبه های نماز، ۱۶ آذر ۱۳۸۰)
** ناتوانی رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت ملت فلسطین
«… در آخر ماه مبارک رمضان که در آستانه این ماه قرار داریم و ان شاءالله از برکات آن باید همه استفاده کنیم و وارد سفره ضیافت الهی شویم روز قدس است؛ دفاع مردم از و مقاوم فلسطین در آن روز روشن خواهد شد. الان فلسطینی ها، دست تنها و بدون سلاح و امکانات، مجهّزترین رژیم منطقه را که پشتیبانش آمریکاست یعنی رژیم صهیونیستی در داخل خانه خودشان عاجز کرده و به ستوه آورده اند. نتوانستند با این ملت مقاوم کاری کنند؛ مقاومت ملت ها این گونه است…» (سخنان رهبری در دیدار دانشجویان و دانش آموزان، ۱۳ آبان ۱۳۸۱)
** روز قدس مظهر اراده ی ملت های مسلمان
«…روز جهانی قدس مظهر اراده عمومی ملت های مسلمان برای مقابله با آمریکا و اسراییل است و ملت بزرگ، مومن و متحد ایران در روز قدس امسال پیشتازی و عظمت اراده ملی خود را در این عرصه نیز ثابت کرد و با دفاع مقتدرانه و آگاهانه از ملت مظلوم فلسطین تنفر عمیق خود را از صهیونیست ها و حامیان آمریکایی آنها نشان داد و ایران و جمهوری اسلامی را در جهان سرافراز کرد…» (سخنان رهبری در خطبه های نماز عید سعید فطر، پنجم آذر ۱۳۸۲)
** سیاست عالم متاثر از راهپیمایی روز قدس
« … راهپیمایی عظیم و پُرشکوه مردم در روز قدس، حرکت نمادین عظیمی بود که یقیناً در عرصه ی سیاست عالم و در مقابله با استکبار، تأثیرات عمیقی را باقی گذاشته است و خواهد گذاشت. آنچه کام رمضانیان را در همه ی دنیای اسلام، بخصوص امسال، تلخ کرد، حوادث فاجعه آمیز فلسطین و عراق بود؛ اینها قطعه های تن دنیای اسلامند…» (سخنان رهبری در خطبه های نماز عید سعید فطر، ۲۴ آبان ۱۳۸۳)
** روز آزمایش بزرگ ملت های مسلمان
«… روز قدس، روزِ آزمایش بزرگ ملت های مسلمان است؛ روز قدس، آن روزی است که ملت های مسلمان بی واسطه ی مقامات رسمی حرف شان را در دنیا مطرح می کنند. امسال هم روز قدس اهمیت مضاعفی دارد؛ هم به خاطر حادثه ی غزه که واقعاً عقب نشینی از غزه یک شکست بزرگِ صهیونیست ها بود هم به خاطر توطئه یی که بعد از شکست غزه و برای جبران آن شکست، از سوی آمریکایی ها و صهیونیست ها و بعضی از هم پیمانان شان در جریان است؛ یعنی عادی سازی رابطه ی زشت با رژیم صهیونیستی در میان برخی از دولت های اسلامی و برخی از دولت های منطقه، که نباید زیر بار بروند…» (سخنان رهبری در خطبه های نماز جمعه ی تهران، ۲۹ مهر ۱۳۸۴)
** روز فریاد امت اسلامی مقابل ظلم
«… روز قدس در پیش است؛ روز فریاد امت اسلامی علیه ظلم و عدوان پنجاه ساله ی دشمنان امت اسلامی است. روز قدس را باید همه ی امت اسلام و همه ی ملت های اسلامی گرامی بدارند و شما مردم عزیز ایران نیز مثل هر سال، به توفیق الهی این روز را گرامی خواهید داشت…» (سخنان رهبری در خطبه های نماز جمعه ی تهران، ۲۱ مهر ۱۳۸۵)
**امید دشمنان، فراموش شدن فلسطین
«…دشمنان اسلام برای فراموش شدن مساله فلسطین در افکار عمومی جهان تلاش فراوان می کنند اما راهپیمایی ملت ها در روز جهانی قدس این توطئه بزرگ را خنثی می کند و به ملت مظلوم و تنهای فلسطین امید و دلگرمی می دهد… فلسطینی ها… با وجود همه فشارها محکم ایستاده اند و می دانند که فلسطین را ملت فلسطین باید نجات دهد و حمایت امت اسلامی از آنها این استقامت و پایداری را افزایش می دهد…»(سخنان رهبری در خطبه های نماز عید سعید فطر، ۲۱ مهر ۱۳۸۶)
** مساله اساسی جهان اسلام؛ مساله فلسطین
…آنچه که در عرصه ی منطقه ی ما امروز مساله ی اساسی است، باز همان مساله ی قدیمیِ فلسطین است. مساله ی فلسطین، بسیار مساله ی اساسی و مهمی است. رژیم اشغالگر و غاصب شدت عمل را علیه فلسطینی ها زیاد کرده است و این واکنش آنها به ضعف های درونی خودشان و به شکست های پی در پیِ خودشان است. نتوانستند آن هیمنه ای را که بدروغ از خودشان ساخته بودند، حفظ کنند؛ آن رعبی که در دل ملت های عرب انداخته بودند، با مجاهدت مجاهدان فداکار؛ لبنانی و فلسطینی، حالا شکست، فشار را بر مردم فلسطین وارد می کنند. حکومت موجود در غزه، امروز یک حکومت قانونی است؛ حکومت حماس یک حکومت قانونی است. همه ی دنیا باید این حکومتی را که با آرا مردم از طریق انتخابات به وجود آمده است، بپذیرند…(سخنان رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران، ۲۹ شهریور ۱۳۸۷)
**مقاومت ملت فلسطین، ثمره ی ایمان و توکل به خدا
«…دشمن صهیونیست و طرف های دیگر با وارد آوردن فشارهای سنگین و مختلف به مردم غزه و ساحل غربی، در تلاشند آنها را از مقاومت رو گردان کنند و به گزینه تسلیم سوق دهند اما ملت فلسطین با روحیه مضاعف و امیدواری بیشتر، مطمئن باشد که حرکت عظیم آنان، حتما به نتیجه خواهد رسید. استحکام و پیشرفت نمایان جبهه مقاومت، نتیجه «وارد کردن عنصر معنویت به مبارزه» و ایمان و توکل بر خداوند است بنابراین باید روحیه دینی و ایمان حقیقی را در ملت فلسطین عمیق تر کرد و «توکل، امید، حسن ظن به تحقق وعده های پروردگار صادق» را افزایش داد…»(سخنان رهبری در دیدار رهبران گروه های مبارز فلسطینی، هشتم اسفند ۱۳۸۸)
** ملت ایران بیدار و متحد در دفاع از فلسطین
«…ملت ما بیدار است؛ ملت ما متحد است؛ ملت ما مسایل جهانی را با علاقه و دلسوزی دنبال می کند؛ به مسایل دنیای اسلام می پردازد؛ درباره ی آنها موضع می گیرد، که یک نمونه ی از آن، همین راهپیمایی عظیم روز قدس است که در سرتاسر کشور در همه ی شهرها، در بسیاری از روستاها حتی مردم اجتماع کردند، راه افتادند، شعار دادند به نفع برادران مسلمانشان که هرگز آنها را نه دیده اند و نه از نزدیک می شناسند؛ لکن مساله ی آنها را مساله ی خودشان به حساب می آورند. این به برکت ایمان است؛ به برکت بیداری اسلامی است و این، آن راهی است که امام بزرگوار ما که رحمت و رضوان خدا بر او باد پیش پای ما گذاشت و ما این راه را طی می کنیم و تهدیدها و مخالفت ها و خصومت ها و غرض ورزی ها و نانجیبانه عمل کردن هایی که انسان مشاهده می کند در بخش های مختلف آن جبهه ی گسترده، نخواهد توانست این ملت را از این راه باز بدارد…» (سخنان رهبری در دیدار مسوولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، ۱۹ شهریور ۱۳۸۹)
** روز بین المللی اسلامی
«…روز قدس یک روز بین المللی اسلامی و روز بزرگ و مهمی است که ملت ایران و دیگر ملت های مسلمان، حرف حقی را که استکبار حداقل شصت سال برای خاموش کردن آن سرمایه گذاری کرده بود، فریاد می کنند. تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران و اعلام روز قدس و تبدیل سفارت رژیم صهیونیستی در تهران به سفارت فلسطین، حرکت تهاجمی بود که در مقابل توطئه شصت ساله استعمار برای محو فلسطین از نقش جغرافیای جهان، ایستاد. روز قدس پشتوانه امنیت کشور نیز است و هر ایرانی که روز قدس به خیابان می آید، در واقع به امنیت کشور و ملت و حفظ دستاوردهای انقلاب کمک کرده است. به لطف خداوند امسال نیز روز قدس در کشور و در کشورهای اسلامی با عظمت تر برگزار خواهد شد…»(سخنان رهبری در جمع استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها، دوم شهریور ۱۳۹۰)
**فلسطین؛مساله ی اصلی دنیای اسلام
«…امروز مساله ی فلسطین به برکت بیداری اسلامی، بار دیگر به یک مساله ی اصلی دنیای اسلام تبدیل شده است؛ نباید بگذارید این برجستگی و این امتیاز از بین برود و زیر توطئه ها و ترفندهای دشمنان مسلمانها و دشمنان امت اسلامی پنهان بماند. مساله ی فلسطین یک مساله ی اصلی است. در طول زمان، ملتها دولتهای خودشان را با موضع گیری آنها در قضیه ی فلسطین محک می زدند. البته فشار استبداد و استکبار و اختناق و زور نمیگذاشته است که خواسته ی ملت ها آشکار شود. امسال در قضایای روز قدس و راهپیمایی ملتهای منطقه، به کوری چشم صهیونیستها، ملتها توانستند حرف دل خودشان را در این قضیه بزنند و ان شاءاللّه روزبه روز بیشتر و گرمتر خواهد شد…»(سخنان رهبری در دیدار مسوولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی به مناسبت روز عید سعید فطر، ۲۹ مرداد ۱۳۹۱)
** فلسطین؛ مساله ی مهم جهان اسلام
«…امیدواریم خدای متعال عبادات شما را قبول کند و رحمت و تفضل خود را بر ملت ایران سرازیر و مرحمت فرماید و اجر فراوانی به خاطر تلاش هایی که در این ماه انجام دادید، به شما بدهد. یکی از تلاش های بزرگ این ماه، راهپیمایی روز قدس بود که حقیقتاً با هیچ زبانی نمی توان اهمیت کار شما را توصیف کرد؛ که در هوای گرم، با زبان روزه، در این خیابانها، در سرتاسر کشور، حرکت کردید برای اینکه ایستادگی ملت ایران را درباره ی این مساله ی مهم جهان اسلام و تاریخ اسلام اثبات کنید. ملت زنده یعنی این. لازم است با همه ی وجود و از اعماق دل، از این همت ملت ایران تشکر کنیم …» (سخنان رهبری در خطبه های نماز عید سعید فطر، ۱۸ مرداد ۱۳۹۲)

انتهای پیام/

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

آخرین اخبار
سیاسی