مهری معاون وزیر ارتباطات در حاشیه برگزاری جلسه بررسی مشکلات شهرستان نیشابور که بعدازظهر سه شنبه۱۶آبان ماه برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: برابر هماهنگی هایی که صورت گرفته بود در این شهرستان حضور پیدا کردیم تا مشکلات بخش ارتباطات را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: در پنج حوزه بررسی داشتیم که یکی ازاین مباحث اینترنت بود، مشکلاتی که در بحث پوشش اینترنت در شهر و روستا داشتیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت، حدود۳۱۸روستا اینترنت پوشش داده شده که برخی از این روستاها دچار مشکل هستند و مقرر گردید ظرف ده روز روستاهایی که مشکل  دارند پایش شوند تا مشکلات آنها رفع گردد.

مهری گفت: پوشش تلفن همراه در روستاها، شهرها و جاده ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید نقاط کوری که در ۴۲روستا و جاده های اصلی وجود دارد توسط اپراتورهای مربوطه پوشش داده شود.

وی بیان کرد: حدود۵هزار شماره متقاضی تلفن ثابت در روستاها داریم که تلفن به آنها واگذار نشده است و مقرر گردید بخش های که جزء تعهدات مخابرات است به صورت جدی پی گیری شود و یک اپراتور برای تعیین تلفن های ثابت در حدود۸۰روستا مشخص شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پست بانک برابر قانون در روستاها باید خدمات مالی و بانکی ارائه دهد، و امیدواریم بتوانیم بزودی شعبه پست بانک را در شهرستان فیروزه مورد بهره برداری قرار دهیم.