چهارشنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۸
  • مذاکره با آمریکا احمقانه است 06 سپتامبر 2019

    امام جمعه نیشابور؛
    مذاکره با آمریکا احمقانه است

    امام جمعه نیشابور گفت: ۴ سال خون و دل خوردیم که مردم ایران امروز به این نتیجه رسیدند مذاکره با آمریکا احمقانه است.

چیزی یافت نشد !